Dar od zaměstnanců firmy KVADOS

16.03.2014 19:21

11.3.2014 nám byl na účet připsán dar od zaměstnanců firmy KVADOS a to částka 10.000,-Kč.. Dar je určen na pořízení nového odlehcěného vozíku. Moc vám s rodiči děkujeme a zavazujeme se použít tento dar v souladu se zněním smlouvy o poskytnutí daru. Moc děkujeme.