POMOC

Jelikož se múj stav neustále zhoršuje a péče a pomůcky již značně přesahují finanční možnosti naší rodinny,prosím tímto všechny dobré lidi,.kteří mají srdce na správném místě o pomoc. Jakákoli částka mi do budoucna umožní žít  lépe a v kruhu rodiny.Penízky můžete zasílat na účet

670100-2209443119/6210

O stavu účtu Vás budu pravidelně informovat.Nezapomeňte uvést ve zprávě pro příjemce své jméno,abych Vám mohl zde poděkovat.